English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Strona główna

 

 


Kształcimy studentów z zachowaniem najwyższych standardów przygotowujących absolwentów do konkurowania na europejskim rynku pracy

Oferujemy liczną gamę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym przedmiotów do wyboru, realizowanych w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń

Dajemy możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy z wykorzystaniem różnych form edukacji (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki itp.)

Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie studentów w życiu kulturalnym, naukowo-badawczym koła naukowe,  działalności samorządowa.

 

 

 

Międzyuczelniany kierunek ANALITYKA ŻYWNOŚCI stanowi nową, unikalną w kraju, ofertę studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu wspólnie
z wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kończą się one uzyskaniem wspólnego dyplomu ukończenia dwóch uczelni z tytułem zawodowym magistra inżyniera.

Studia te mogą podjąć absolwenci uniwersyteckich studiów I stopnia kierunków inżynierskich
i licencjackich. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) dla kandydatów mających tytuł zawodowy inżynier
lub 2 lata, rozszerzone o jeden semestr wypełniony głównie przedmiotami
o charakterze inżynierskim, dla kandydatów z tytułem licencjata.

Studia na kierunku ANALITYKA ŻYWNOŚCI dostarczą absolwentowi wiedzy zarówno
o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych, pod kątem jakości żywności i jej kontroli, a także wiedzę z zakresu nowoczesnych technik analitycznych. Absolwenci kierunku ANALITYKA ŻYWNOŚCI będą przygotowani do pracy zarówno w laboratoriach kontrolnych
w zakładach wytwarzających i dystrybuujących żywność, jak i analitycznych nadzorujących jej jakość
i bezpieczeństwo. 

 
 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design