English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Analityka żywności - Studia stacjonarne II stopnia

Programy studiów:

 

Zasady egzaminu inżynierskiego

 

Egzamin inżynierski (uzupełniający) na studiach II stopnia w roku akademickim 2016/2017

Egzamin inżynierski odbędzie się w formie egzaminu ustnego, w terminie 9-12 maja 2017 r. , dla studentów rekrutowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w roku 2015/2016 (3 semestr studiów) oraz w 2016/2017 (1 semestr studiów).

 

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie załozonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich (uzupełniajacych), stacjonarnych, na kierunku Analityka żywności:

 

 

Studia stacjonarne II stopnia magisterskie

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej magisterskiej, dla studentów rekrutowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy:

Pliki do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej i kartę recenzji należy drukować dwustronnie

Oświadczenia

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design