English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Dietetyka - Studia niestacjonarne I stopnia

Programy studiów:

 

Praktyki zawodowe


Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Paulina Nowaczyk (Katedra Higieny Żywienia Człowieka)

kontakt: praktyki.dietetyka@up.poznan.pl

 

 

Zasady egzaminu licencjackiego na kierunku Dietetyka 

w roku akademickim 2017/2018

Egzamin licencjacki jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bliku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Egzamin licencjacki po VI semestrze studiów na kierunku "Dietetyka" obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych:

 

Oświadczenia

 

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design