English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Dietetyka - Studia stacjonarne I stopnia

 

Programy studiów:

Praktyki zawodowe


Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Paulina Nowaczyk (Katedra Higieny Żywienia Człowieka)

kontakt: praktyki.dietetyka@up.poznan.pl

 

 

Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2017/2018

Egzamin licencjacki jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Egzamin licencjacki po VI semestrze studiów na kierunku "Dietetyka " obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych:

  1. Podstawy dietetyki i dietetyki pediatrycznej
  2. Żywienie człowieka.
  3. Dietetyka kliniczna
  4. Technologia potraw z elementami żywności funkcjonalnej i towaroznawstwa.
  5. Zasady egzaminu licencjackiego

Oświadczenia

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 251/2015 Senatu UP z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design