English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Dietetyka - Studia stacjonarne II stopnia

 

Programy studiów:

Praktyki zawodowe


Pełnomocnik ds. praktyk - dr inż. Paulina Nowaczyk (Katedra Higieny Żywienia Człowieka)

kontakt:praktyki.dietetyka@up.poznan.pl

 

 

Oświadczenia

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 251/2015 Senatu UP z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych:

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design