English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Historia wydziału

1870

1872

1876

1919

1924

1943

1945

  • 1 grudnia wznawia działalność Katedra Technologii Rolniczej na Uniwersytecie Poznańskim pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Janickiego.
Józef Janicki
Józef
Janicki

1948

1951

1953

1955

1956

1959

  • powołanie Katedry Technologii Owoców i Warzyw, zorganizowanej przez prof. dr Zofię Charłampowicz.

1962

1966

  • utworzenie przy Katedrze Technologii Rolnej Zakładu Technologii Drobiarstwa pod kierunkiem doc. dr. hab. Adama Niewiarowicza.
Adam Niewiarowicz
Adam Niewiarowicz

1967

1970

1972

1973

1975

1977

1990

1991

2004

2008

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design