English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Jednostki patronackie

WYKAZ SZKÓŁ ŚREDNICH OBJĘTYCH PATRONATEM
WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
W ROKU AKADEMICKIM 2014 / 2015
 
Klasa I Technikum Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
Klasa II Technikum Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design