English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Kierunki badawcze

    Zakres tematyczny działalności naukowej prowadzonej przez zespoły badawcze Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu obejmuje dyscypliny mieszczące się w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania koncentrują się na ocenie surowców stosowanych w produkcji żywności, technologii przetwarzania, zagadnieniach inżynieryjno-technicznych związanych z wytwarzaniem żywności, a w szczególności dotyczą szerokiej problematyki żywienia człowieka i chorób dietozależnych.

Kontynuowane i planowane do realizacji nowe tematy badawcze są związane z rozwijaną już poprzednio tematyką odżywiania i zdrowia, która mieści się w priorytetach zawartych w Narodowym Programie Pilotażowym FORESIGHT w polu badawczym „Zdrowie i Życie” (Obszary tematyczne: Żywność, bezpieczeństwo i zdrowie oraz Produkcja żywności, a środowisko i ochrona środowiska w aspekcie zdrowia).

 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy naukowej  z jednostkami administracyjnymi Wydziału zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z ich kierownikami. Oferujemy szeroki dostęp do warsztatu analitycznego obejmującego unikatową aparaturę i wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem kadry naukowej i pracowników inżynieryjno-technicznych. 
 

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design