English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Komisje wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2016-2020)

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH
Przewodniczący:

Prof. dr hab. Henryk Jeleń                                        

Członkowie:

Prof. dr hab. Jan Michniewicz                                  

Prof. dr hab. Edward Pospiech                                 

Dr hab. Grzegorz Leśnierowski                               

Dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik                     

Dr hab. Julita Reguła                                                

Dr Agnieszka Makowska                                           

Dr Beata Mikołajczak                                                

Mgr inż. Barbara Górna                                           

Przedstawiciel studentów

 

KOMISJA DS. NAUKI

Przewodnicząca:

Dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.                                   

Członkowie:

Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk

Prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska                           

Prof. dr hab. Jacek Nowak                                       

Prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak                

Dr hab. Dorota Cais-Sokolińska                               

Dr hab. Daria Szymanowska                                    

Dr Róża Biegańska-Marecik                                      

Dr Ewa Iwańska                                                         

Dr Halina Staniek                                                       

Dr Katarzyna Szambelan

Przedstawiciel studentów                                        

 

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodnicząca:        

Prof. dr hab. Danuta Górecka                                   

Członkowie:

Prof. dr hab. Józef Korczak                                      

Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz                                    

Dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska

Dr hab. Ewelina Celińska                 

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska                   

Dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak                      

Dr Ewelina Król                                                       

Dr Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak               

Dr Kamila Myszka                                                   

Dr Hanna Paschke

Przedstawiciel studentów                                                    

 

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodnicząca:        

Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska                   

Członkowie:

Prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio                              

Prof. dr hab. Jacek Nowak                                       

Prof. dr hab. Edward Pospiech

Dr hab. Wojciech Białas                               

Dr hab. Małgorzata Majcher

Dr Dominik Kmiecik                                                  

Dr Tomasz Szablewski                                             

Dr Artur Szwengiel                                                    

Mgr inż. Dorota Stefańska

Przedstawiciel studentów                                        

 

KOMISJA DS. UTRZYMANIA BAZY TECHNICZNEJ WYDZIAŁU I PROMOCJI

Przewodniczący:       

Dr hab. Marcin Schmidt                                             

Członkowie:

Dr hab. Joanna Bajerska                                           

Dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras                         

Dr hab. Radosław Dembczyński

Dr hab. Joanna Kobus-Cisowska                                           

Dr Ryszard Kowalski                                                 

Dr Maciej Kuligowski                                                

Dr Marcin Kidoń                                                        

Inż. Aurelia Szymił                                                  

Karol Kudła

Przedstawiciel studentów                                                                

 

KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Krzysztof Polewski                             

Członkowie:

Dr hab. Dorota Cais-Sokolińska                               

Dr hab. Anna Olejnik                                               

Dr hab. Barbara Stachowiak                                    

Dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak                

Dr Agnieszka Bilska                                                 

Dr Elżbieta Radziejewska-Kubzdela                        

 

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA NAUCZYCIELI

AKADEMICKICH

Przewodniczący:

            Dr hab. Jerzy Stangierski                              

Członkowie:

            Dr hab. Jacek Anioła

Dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska                                

            Dr hab. Roman Marecik                            

            Dr hab. Barbara Stachowiak

            Dr hab. Katarzyna Waszkowiak

Dr  Artur Szwengiel

Dr Elżbieta Radziejewska-Kubzdela                                            

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

           Dr hab. Hanna Baranowska

           Dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA  PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodniczący:

            Dr hab. Jerzy Stangierski                                      

Członkowie:

Dr Katarzyna Szambelan

Dr Agnieszka Drożdżyńska

Mgr inż. Małgorzata Tubacka                     

Inż. Anna Brzozowska

            Ewa Marcinek-Łabińska                                                   

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

           Mgr inż. Maria Laskowska

           Karol Kudła

 

KOMISJA DS. AWANSOWANIA I PRZESZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW

NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodnicząca:

            Prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak                                     

Członkowie:

Dr Katarzyna Szambelan

Mgr inż. Alina Baraniecka                       

            Mgr inż. Barbara Górna

Mgr inż. Wiesław Kosmowski

            Mgr Andrzej Zawal

Przedstawiciele Związków Zawodowych:

           Mgr inż. Bożena Kaczmarek

           Mgr inż. Dorota Stefańska

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design