English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Kontakt

Adres do korespondencji:

Pokaż Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na większej mapie

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

e-mail w sprawach studenckich: wtz_dz@up.poznan.pl

e-mail w innych sprawach: food_sc@up.poznan.pl

 

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz II stopień, Towaroznawstwo) i doktoranckich - (61) 846 67 61  

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (Dietetyka I i II stopień) oraz niestacjonarnych (Dietetyka II stopień) - (61) 848 70 95

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz I stopień) - (61) 846 67 62

Informacje w sprawie studiów niestacjonarnych  (Dietetyka I stopień, TŻiŻCz I i II stopień) oraz studiów  podyplomowych  - (61) 848 70 97  

Dyżury dziekanów:

dr hab. Bożena Danyluk – Dziekan
środy w godz. 12.00-14.00

 

dr hab. Jolanta Czarnocińska – Prodziekan ds. Studiów 
kierunki: Dietetyka oraz Towaroznawstwo

wtorki w godz. 10.30-12.30, piątki w godz. 12.00-14.00

e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak – Prodziekan ds. Studiów

kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Analityka Żywności

wtorki w godz. 9.00-11.00, piątki w godz. 10.30-12.30

e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 

dr hab. Paweł Cyplik - Prodziekan ds. Nauki

poniedziałki w godz. 12.00-14.00
 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design