English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Kontakt

Adres do korespondencji:

Pokaż Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu na większej mapie

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

e-mail w sprawach studenckich: wtz_dz@up.poznan.pl

e-mail w innych sprawach: food_sc@up.poznan.pl

 

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz II stopień, Towaroznawstwo) i doktoranckich - (61) 846 67 61  

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (Dietetyka I i II stopień) oraz niestacjonarnych (Dietetyka II stopień) - (61) 848 70 95

Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz I stopień) - (61) 846 67 62

Informacje w sprawie studiów niestacjonarnych  (Dietetyka I stopień, TŻiŻCz I i II stopień) oraz studiów  podyplomowych  - (61) 848 70 97  

Dyżury dziekanów:

dr hab. Bożena Danyluk – Dziekan
środy w godz. 12.00-14.00

 

dr hab. Jolanta Czarnocińska – Prodziekan ds. Studiów 
kierunki: Dietetyka oraz Towaroznawstwo

wtorki w godz. 10.30-12.30, piątki w godz. 12.00-14.00

e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak – Prodziekan ds. Studiów

kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Analityka Żywności

wtorki w godz. 9.00-11.00, piątki w godz. 10.30-12.30

e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 

dr hab. Paweł Cyplik - Prodziekan ds. Nauki

poniedziałki w godz. 12.00-14.00
 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design