English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Znaczące wyróżnienie dla Katedry Zarządzania Jakością Żywności Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Decyzją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie z dnia 18 września 2015 Katedrze Zarządzania Jakością Żywności przyznano wyróżnienie za popularyzację projakościowego sposobu myślenia. Jest to efekt wieloletniej działalności Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i ezpieczeństwem Żywności i realizacji w ramach Studium szkolenia  dla uzyskania kompetencji Asystenta Systemów Zarządzania Jakością, zgodnie z wymaganiami PCBC S.A.

W dniu 22 października 2015 odbyła się uroczystość wręczania okolicznościowych statuetek przy okazji obchodów XX Polskiego Dnia Jakości w ramach Europejskiego Tygodnia Jakości. W roku bieżącym roku laureatami tego prestiżowego wyróżnienia były 22 organizacje, w tym dwie uczelnie. Oprócz naszego Uniwersytetu, wyróżniono Katedrę Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na zdjęciu – Prezes Zarządu PCBC S.A. Pan Michał Pachnowski oraz Członek Zarządu Pani Anna Wyroba wręczają statuetkę Kierownikowi Katedry Prof. dr hab. Piotrowi Koniecznemu i Kierownikowi Studium dr. hab. Janowi Zabielskiemu, prof. nadzw. UP

Fot. MaxMedia

Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności powstało jednocześnie z utworzeniem w 2002 roku Katedry Zarządzania Jakością Żywności , kiedy połączono ówczesną Katedrę Technologii Produktów Drobiarskich i Katedrę Techniki Jądrowej w Rolnictwie. Od samego początku Studium kieruje prof. Jan Zabielski, a Sekretarzem jest inż. Aurelia Szymił. Już w pierwszym roku działalności nawiązano bardzo ścisłą współpracę z PCBC S.A. w Warszawie, wiodącej polskiej instytucji działającej na rzecz jakości. W ciągu 13 lat nieprzerwanej działalności Studium ukończyło i certyfikaty kompetencji Asystenta Systemów Zarządzania Jakością PCBC S.A. zdobyło blisko 650 słuchaczy. Są wśród nich właściciele i pracownicy firm – specjaliści ds. jakości, technolodzy, inżynierowie produkcji, a też inspektorzy nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, jakości handlowej i inni. Wielu pracowników Katedry, a także Wydziału i innych uczelni w kraju było słuchaczami Studium. Świadectwa ukończenia Studium obejmującego cykl kilkudziesięciu godzin wykładów i ćwiczeń praktycznych oraz certyfikaty PCBC są bardzo cenione na rynku pracy.

Warto dodać, że obecnie trwa kolejna,  XIV edycja naszego Studium i uczestniczy w niej 50 słuchaczy.


Inne aktualności

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design