English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Zapraszenie na wykład "Protein-related homocysteine metabolism in health an disease"

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Oddział Poznański oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

zapraszają na wykład "Protein-related homocysteine metabolism in health an disease", Który wygłosi Prof dr hab. Hieronim Jakubowski


Inne aktualności

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design