English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Wykład Pana Profesora Heinera Boeina

Wykład Pana Prof. Heinera Boeing dotyczący „Translation of science into action: the potential role of reducing disease risk by diet”, który odbędzie się 13 czerwca o godz 13:00 w sali im. St. Jankowskiego (106) w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 31. 
 
Prof Boeing jest Szefem Katedry Epidemiologii w German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrücke w Niemczech, Prezesem Federation of the European Nutrition Societies (FENS) oraz Vice-Prezesem German Nutrition Society. Jako principal investigator jest zaangazowany w EPIC study oraz German Cohort Study. Dorobek naukowy Pana Prof Boeinga potwierdza ponad 900 artykołow opublikowanych w renomowanych czasopisamch naukowych (H-index: 81).
 

Inne aktualności

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design