English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Fundusz zalążkowy PPNT ponownie inwestuje w chemię, biotechnologię, ICT

Fundusz Zalążkowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM poszukuje pomysłodawców, którzy planują opracowanie oraz rozwój nowoczesnych produktów i usług w obszarze: chemii, biotechnologii, a także technologii informatycznych i komunikacyjnych.

PPNT rozpoczął swoją działalność inwestycyjną w latach 2011-2014 kiedy wsparcie kapitałowe sięgające blisko 8 mln zł otrzymało kilkanaście projektów. Obecnie, dzięki sprzedaży udziałów w dwóch spółkach, przyszedł czas na kolejne inwestycje w innowacyjne pomysły.

W przypadku pytań lub chęci zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi procesu rekrutacyjnego zachęcamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym 15 lutego 2017 roku (środa) od 9:45-12:30 w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Rubież 46, bud. H, sala 154).

AGENDA SPOTKANIA (http://ppnt.poznan.pl/wp-content/uploads/2017/01/Agenda-spotkania.pdf)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SPOTKANIE INFORMACYJNE (http://formularze.inqbator.pl/projekt/54/spotkanie-informacyjne-dot-rekrutacji-pomyslow-do-funduszu-zalazkowego-ppnt/login)

Kogo poszukujemy?
Do 28 lutego 2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń przede wszystkim od tych pomysłodawców, którzy zdobyli już pewne doświadczenie w prowadzeniu własnego biznesu, znają rynek, na którym się poruszają, są świadomi konkurencji i jej produktów oraz planują rozwój nowych, przełomowych i potrzebnych klientom rozwiązań, z wykorzystaniem środków inwestora.

Etapy rekrutacji
Po zakończeniu etapu elektronicznego składania wniosków, wybrani pomysłodawcy zostaną zaproszeni na spotkania indywidualne. Następnie eksperci PPNT wytypują projekty, które będą dopracowywane pod okiem specjalistów z obszaru finansów, ekonomii, prawa własności intelektualnej, transferu technologii. Pozwoli to określić kluczowe założenia finansowe i biznesowe przedsięwzięcia.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zainwestowaniu kapitału, najlepsze pomysły zostaną poddane weryfikacji rynkowej. Będzie to możliwe dzięki współpracy Parku z największymi firmami, działającymi w branży chemii, biotechnologii i ICT. Pozytywna reakcja ze strony rynku będzie ostatecznym czynnikiem decydującym o inwestycji.

Szczegóły dotyczące rekrutacji i sposobu składania wniosków będą omawiane na spotkaniu informacyjnym 15 lutego (zapisz się na spotkanie). Można je również znaleźć na stronie Inwestycji kapitałowych PPNT (przejdź do strony).


Inne aktualności

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design