English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Ogłoszenie o konkursie na finansowanie badań dla Młodej Kadry 2017

Wydziałowa Komisja ds. Nauki ogłasza

KONKURS

na finansowanie badań naukowych lub prac promocyjnych dla młodych pracowników i słuchaczy dziennych studiów doktoranckich (w wieku do 35 lat) na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fundusz przeznaczony jest na realizację prac promocyjnych, doktorskich i habilitacyjnych, młodych pracowników Wydziału oraz na realizację prac doktorskich słuchaczy dziennych studiów doktoranckich.
Wnioski projektowe (w 3 egzemplarzach) należy przygotować w oparciu o regulamin niniejszego Konkursu (w załączeniu), który został zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 27.04.2017, wg załączonego formularza, i złożyć w Dziekanacie do dnia 26 maja 2017 roku. Planowany termin ogłoszenia wyników: 29 czerwca 2017 roku.
Liczba finansowanych wniosków zależeć będzie od wielkości dotacji przyznanej dla Wydziału na ten cel. W przypadku przyznania finansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia kalkulacji kosztów projektu w ciągu tygodnia. Wzór kalkulacji dostępny jest w Repozytorium dokumentów UP, Dział Nauki – Wstępna kalkulacja kosztów MN.
Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji ds. Nauki
Dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.

Załączniki:

Inne aktualności

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design