English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Plany zajęć

Plany zajęć semestr zimowy 2017-18

Terminarze

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka
Dietetyka

Plany zajęć studia niestacjonarne na semestr zimowy 2017/2018

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka
Dietetyka

Plany zajęć studia stacjonarne na semestr zimowy 2017/2018

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka
Dietetyka

Towaroznawstwo

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Analityka Żywności
 

 

Sudy in English

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design