English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Plany zajęć

Plany zajęć na semestr LETNI 2017/2018

Terminarze

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Dietetyka

Plany zajęć na semestr letni 2017/2018 - studia niestacjonarne

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka Dietetyka

Plany zajęć na semestr letni 2017/2018 - studia stacjonarne

Technologia Żywności
i Żywienie Człowieka
Dietetyka

Towaroznawstwo

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Analityka Żywności
 

 

Sudy in English

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design