English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Postępowania habilitacyjne

dr Kamila Goderska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Ewelina Celińska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Wojciech Białas - postępowanie habilitacyjne

 

dr Marzanna Hęś - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Magdalena Człapka-Matyasik - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Radosław Dembczyński - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Katarzyna Waszkowiak - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Małgorzata Gumienna - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Jolanta Tomaszewska-Gras - postępowanie habilitacyjne

dr Ryszard Rezler - postępowanie habilitacyjne

dr Aleksander Siger - postępowanie habilitacyjne

 

dr Magdalena Zielińskia-Dawidziak - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Stanisław Ptasznik - postępowanie habilitacyjne

 

dr Joanna Bajerska - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Małgorzata Majcher - postępowanie habilitacyjne

 

dr Sylwia Mildner-Szkudlarz - postępowanie habilitacyjne

 

dr Renata Cegielska-Radziejewska - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Jacek Anioła - postępowanie habilitacyjne

 

dr Anna Olejnik - postępowanie habilitacyjne

dr Barbara Stachowiak - postępowanie habilitacyjne

 

dr Krystyna Szymandera-Buszka - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Magdalena Rudzińska - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Marzena Gawrysiak-Witulska – postępowanie habilitacyjne

dr Hanna Maria Baranowska – postępowanie habilitacyjne

Dr Dorota Walkowiak-Tomczak - postępowanie habilitacyjne
Dr Agnieszka Ewa Waśkiewicz - postępowanie habilitacyjne

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design