English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Postępowania habilitacyjne

dr inż. Kamila Myszka - postępowanie habilitacyjne

dr Joanna Kobus-Cisowska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Magdalena Montowska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Kamila Goderska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Ewelina Celińska - postępowanie habilitacyjne

 

dr Wojciech Białas - postępowanie habilitacyjne

 

dr Marzanna Hęś - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Magdalena Człapka-Matyasik - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Radosław Dembczyński - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Katarzyna Waszkowiak - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Małgorzata Gumienna - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Jolanta Tomaszewska-Gras - postępowanie habilitacyjne

dr Ryszard Rezler - postępowanie habilitacyjne

dr Aleksander Siger - postępowanie habilitacyjne

 

dr Magdalena Zielińskia-Dawidziak - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Stanisław Ptasznik - postępowanie habilitacyjne

 

dr Joanna Bajerska - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Małgorzata Majcher - postępowanie habilitacyjne

 

dr Sylwia Mildner-Szkudlarz - postępowanie habilitacyjne

 

dr Renata Cegielska-Radziejewska - postępowanie habilitacyjne

 

dr inż. Jacek Anioła - postępowanie habilitacyjne

 

dr Anna Olejnik - postępowanie habilitacyjne

dr Barbara Stachowiak - postępowanie habilitacyjne

 

dr Krystyna Szymandera-Buszka - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Magdalena Rudzińska - postępowanie habilitacyjne

dr inż. Marzena Gawrysiak-Witulska – postępowanie habilitacyjne

dr Hanna Maria Baranowska – postępowanie habilitacyjne

Dr Dorota Walkowiak-Tomczak - postępowanie habilitacyjne
Dr Agnieszka Ewa Waśkiewicz - postępowanie habilitacyjne

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design