English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Strona główna

UWAGA!!!

Prosimy o sprawdzanie planów zajęć, które mogą być modyfikowane

(przez pierwsze dwa tygodnie semestru).

 

Stowarzyszenie Absolwentów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Plan studiów oraz efekty kształcenia nowego kierunku studiów Jakość i bezpieczeństwo żywności znaleźć można zakładce Informacje - studia stacjonarneznajdującej się w dolnym menu Studia stacjonarne.

 


Kształcimy studentów z zachowaniem najwyższych standardów przygotowujących absolwentów do konkurowania na europejskim rynku pracy

Oferujemy liczną gamę przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym przedmiotów do wyboru, realizowanych w formie ciekawych wykładów i ćwiczeń

Dajemy możliwości zdobywania i uzupełniania wiedzy z wykorzystaniem różnych form edukacji (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, praktyki, staże itp.)

Zapewniamy rozwój zainteresowań poprzez aktywne uczestniczenie studentów w życiu kulturalnym i naukowo-badawczym (koła naukowe, działalność samorządowa)

 

 
 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design