English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Struktura wydziału

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego

 

Instytut Technologii Mięsa

 

Katedra Biochemii i Analizy Żywności

 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 

Katedra Higieny Żywienia Człowieka

 

Katedra Technologii Żywienia Człowieka

 

Katedra Zarządzania Jakością Żywności

 

Katedra Technologii Mleczarstwa

 

Katedra Fizyki i Biofizyki
 Studium Doktoranckie

Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnosci

Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Żywienia

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design