English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Struktura wydziału

Instytut Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego

 

Katedra Technologii Mięsa

 

Katedra Biochemii i Analizy Żywności

 

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

 

Instytut Żywienia Człowieka i Dietetyki

 

Katedra Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej

 

Katedra Zarzadzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

 

Katedra Jakości Produktów Mleczarskich

 

Katedra Fizyki i Biofizyki
 Studium Doktoranckie

Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnosci

Studium Podyplomowe Dietetyki i Planowania Żywienia

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design