English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne I stopnia

Program studiów kierunek:

Praktyki pełnomocnik: dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak mkb@up.poznan.pl, Katedra Technologii Mięsa

Egzamin inżynierski – studia niestacjonarne

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

Moduł technologiczny:

Moduł Żywieniowy:

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Zagadnienia,  których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design