English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne I stopnia

Programy studiów:

Pełnomocnik praktyk: dr inż. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak mkb@up.poznan.pl, Katedra Technologii Mięsa

 

Zasady egzaminu inżynierskiego - studia stacjonarne

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, stacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

 

Oświadczenia

 

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 251/2015 Senatu UP z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

 

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design