English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne II stopnia

Program studiów dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia stacjonarne II stopnia:

 

 

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

 

Oświadczenia

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design