English version Food science & Nutrition - Study in English

->Przejdź do nowej strony wydziału

Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Towaroznawstwo - Studia stacjonarne I stopnia

Programy studiów:

Praktyki

pełnomocnik: dr hab. Jerzy Stangierski stangier@up.poznan.pl Katedra Zarządzania Jakością Żywności

Zasady egzaminu inżynierskiego w roku akademickim 2017/2018

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Treści zagadnień  obowiązujących na egzaminie inżynierskim znajdują się w następujących plikach do pobrania: 

Oświadczenia

Wytyczne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

 

Wszystkie kwestie  dotyczące pracy dyplomowej i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 251/2015 Senatu UP z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

 

Do pobrania:

Kartę pracy dyplomowej oraz kartę recenzji należy drukować dwustronnie.

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design