English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Władze wydziału

Dziekan Wydziału

dr hab. Bożena Danyluk

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Jolanta Czarnocińska

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Paweł Cyplik

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

 

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design