English version Food science & Nutrition - Study in English
Budynek główny WNoŻiŻ
Budynek główny WNoŻiŻ
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Pilotowa Stacja Biotechnologii
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48
Budynek przy ul. Mazowieckiej 48

Władze wydziału

 

 

Dziekan Wydziału

  • dr hab. Bożena Danyluk

Prodziekani ds. studiów

  • dr hab. Jolanta Czarnocińska
  • dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

Prodziekan ds. nauki

  • dr hab. Paweł Cyplik

 

 

 

O wydziale

Oferta dydaktyczna

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wirtualny dziekanat Erasmus PTTŻ odddział wielkopolski
© WNoZiZ 2010, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - © Web Design by Flipside Digital, Courtesy Open Web Design